Pályázatok

Projektinformációk

2020-1.1.1-KKV-START-2020-00220
Új típusú finanszírozási eljárások a mezőgazdasági mikrovállalkozások termelésfinanszírozásában
• Kedvezményezett neve: Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
• Projekt elszámolható összköltsége: 32 815 250 Ft
• Vissza nem térítendő támogatás összege: 19 689 150 Ft
• Támogatás mértéke: 60%
• Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.
• Megvalósítási helyszín: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.


Projekt tartalmának bemutatása:

A szolgáltatásunk innovatív fejlesztése 2 fő elemből tevődik össze: az eljárásrendi innováció (A) és ügyviteli-informatikai rendszer egyedi fejlesztése (B).

A) Új finanszírozási eljárásrend kialakítása, amely alkalmas az egylépcsőben történő tájékoztatástól szerződéskötésig zajló folyamatrészek összevonására. Ennek részeként a mezőgazdasági finanszírozási projekt többi szereplőjének (értékesítési partner, refinanszírozó partner, garantőr partner) munkafolyamatait, adatigényeit, adminisztratív igényeit, tájékoztatási igényeit és kötelezettségeit összehangolni. Az összehangolás célja, hogy a mezőgazdasági vállalkozás egyablakos rendszerben akár egyetlen adatszolgáltatási menetben minden projektszereplő irányába minden szükséges adatot szolgáltasson és minden szükséges információt beszerezzen. Erről az első tárgyalásról finanszírozási keretszerződéssel tudjon távozni és következő alkalommal már csak konkrét kölcsönlehívási igénye miatt kelljen Társaságunkat vagy értékesítési partnereit kontaktálnia.

(B) Az ügyviteli rendszerünk részeként, a jelenlegit továbbfejlesztve egy olyan frontend, kalkulációs modult és folyamatmotort kívánunk kialakítani, amely képes az alábbi funkciókra:

  • azonnali idejű kizáró kritérium szűrésre, az előzetes scoring lefuttatására, a kapcsolt vállalkozások és KHR lekérdezésekre, a finanszírozási limit kalkulációjára, a hiteligénylési adatlap digitalizált kitöltésére, adattovábbításra, és a függő hatálybaléptetésű finanszírozási szerződés(ek) előállítására, majd akár személyes, akár elektronikus aláírásra való előkészítésére;
  • digitális interfészeken vagy előzetesen definiált adattáblákon keresztül Társaságunk részére beérkező adatokat (cégtár, OTEN, KHR, Takarnet, stb.) az ügyviteli rendszerbe automatikusan beemelni, feldolgozni és azokkal kalkulálni;
  • valamint digitális adatszolgáltatást (státusz riportok, értesítések, monitoring feladatok) teljesíteni Társaságunk részéről a refinanszírozó(k), garantőr(ök), értékesítési partnerek és végső soron maguk a KKV ügyfelek irányába is;
  • a finanszírozási keretszerződéseken belül az egyes ügyleti lehívások digitális indítására, a szükséges csatolmányok rögzítésére, esetleges beolvasására, ellenőrzésére, utalás előkészítésére és banki számlavezető rendszer felé való feladására;
  • digitális dokumentációs archívummal és feldolgozással gyors, egyablakos, papírmentes, minden szereplő számára valós időben nyomonkövethető finanszírozási folyamatot teremteni.