Moratórium

Hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos információk

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálása érdekében a 2020. március 18-án fennálló hitel- és kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből eredő tőke-, kamat és díjfizetések tekintetében fizetési moratóriumot hirdetett meg, amelynek igénybevételi lehetőségét több alkalommal meghosszabbította. A hatályos kormányrendelet értelmében a fizetési moratórium („Moratórium4”) véglejárata 2022. december 31.

A Magyar-Mikrohitelező Zrt. döntése alapján a fizetési moratórium kiterjesztésre került azon 2022. december hónapra vonatkozó törlesztő részletekre is, amelyek szerződés szerinti fizetési esedékessége 2023. január 1-5. közötti időpontban van. A Moratórium4 utáni első fizetési esedékesség 2023. február 1-5.

       

Kamatstop

Kamatstoppal kapcsolatos információk

Változó kamatozású hitelek

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendeletben a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében arról döntött, hogy kamatstopot vezet be a hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve a pénzügyi lízingszerződésekre. A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. november 15. és 2023. június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstop intézkedés azon hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek
− állami támogatással nem érintettek,
− változó kamatozásúak és
− forint alapúak.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a 2022. november 15. és 2023. június 30. között nem teljesített kamat összegével megnövelni.

A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

Késedelmi kamat

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletet értelmében 2022. november 10-étől a hitelügyletekhez kapcsolódóan a felszámított késedelmi kamat mértéke legfeljebb évi 25% lehet.

A Magyar-Mikrohitelező Zrt. 2022. november 10-étől kezdődően fixálta a késedelmi kamatok mértékét legfeljebb évi 25%-ban a jogszabálynak megfelelően. Felhívjuk figyelmüket, hogy tekintet nélkül a hatályos Hirdetményünkre az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alatt a késedelmi kamat felső határát a Magyar-Mikrohitelező Zrt. önkorlátozással évi 25%-ban állapítja meg.