Tájékoztató

A Program célja, hogy támogassa a hazai mikrovállalkozások Magyarországgal szomszédos EGT országokban lévő vállalkozásokkal történő együttműködését.

 • EUR devizanemben is lehetséges finanszírozás
 • akvizíció finanszírozására is felhasználható
 • határon kívüli projektek megvalósítására is igényelhető

Beruházási hitel

 • ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása
 • új vagy használt tárgyi eszközök (gépek, berendezések, járművek) vásárlása
 • meglévő tárgyi eszközökön végzett fejlesztések, felújítások
 • beruházáshoz kapcsolódó immateriális javak vásárlása

Forgóeszközhitel

 • készletek vásárlása
 • követelések (pl. vevők) finanszírozása

Akvizíciós hitel

 • befektetett pénzügyi eszköz (például üzletrész, részvény) vásárlása
 • befektetett pénzügyi eszköz tőkeemelés útján történő megszerzése
 • Magyarországon bejegyzett székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások
 • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, európai részvénytársaságok, valamint fióktelepek
 • Induló vállalkozások is jelentkezhetnek, nem szükséges teljes lezárt üzleti év
 • hitelösszeg: max. 50.000.000 Ft
 • kamat: kb. 4,5-7,8 %/év (hitel típusa, devizanem és minősítés függvényében)
 • kamatozás: HUF esetén 3 havi BUBOR-hoz, EUR esetén 3 havi EURIBOR-hoz indexált
 • kezelési költség: 1,5%
 • saját erő: min. 10%
 • futamidő:
  – beruházási hitel és akvizíciós hitel: 1-10 év
  – forgóeszközhitel: max. 5 év
 • türelmi idő:
  – szerződéskötéstől számított max. 2 év
 • biztosíték:
  – projekt tárgyától függően zálogjog, vételi jog, kezesség, óvadék, stb.
 • Kölcsönkérelem benyújtási határideje MFB felé: 2021. április 30.
 • Kölcsön/Hitelszerződés megkötésének határideje: 2021. június 30.

A Dokumentumok menüpont alatt érhető el a termékhez tartozó dokumentáció.