Covid-19

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) rendeletével („Rendelet”) 2020. március 19. napjától fizetési moratóriumot rendelt el a 2020. március 18-án éjfélkor fennálló kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre.

A Rendelet a fennálló kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az adós részére 2020. december 31-ig fizetési haladékot („Moratórium”) biztosít, melynek igénybevétele külön szerződésmódosítást, nyilatkozatot vagy cselekményt nem igényel.

A Rendelet alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a Moratórium idejével meghosszabbodik.

Ugyanakkor fel kívánjuk hívni a figyelmüket, hogy a Rendelet lehetővé teszi az adós számára, hogy a Moratórium lejárta utáni többletterhek csökkentése érdekében részben vagy egészben eleget tegyen a szerződésben kikötött tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségének. Az előzőek alapján a Rendelet a Moratórium időtartama alatt a havonta biztonsággal vállalható törlesztések mértékét az Önök megítélésére bízza.

A Moratórium 2020. június 18-tól – változatlan tartalommal és változatlanul 2020. december 31-ig – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9-19. §§-ai alapján áll fenn.